Drone Complier

Icewhale expeditions

De IJswalvis

Tussen het noordpoolijs leven kolossale dieren die we nog nauwelijks kennen: IJswalvissen van 100.000 kilo, die meer dan tweehonderd jaar oud kunnen worden. Midden in de donkere poolwinter zingen ze hun prachtige walvissongs.

We moeten de IJswalvissen beschermen, voor het behoud van de dieren zelf en omdat ze sterk bijdragen aan het tegengaan van de opwarming van de Aarde.

Help de IJswalvissen het klimaat te helpen
HELP MEE

Wil je weten hoe de IJswalvis bijdraagt om de opwarming van de Aarde tegen te gaan? KIJK HIER

De IJswalvis

De IJswalvis of Groenlandse Walvis is de op een na grootste diersoort ter wereld. Imposante dieren die leven in het noordpoolijs.
De historische walvisvaart, in de 17e eeuw gedomineerd door Nederland, heeft de diersoort op de rand van uitsterven gebracht. Daarvan is de populatie nooit hersteld. Na de beëindiging van de industriële walvisjacht halverwege de vorige eeuw, neemt het aantal IJswalvissen slechts langzaam toe. Door de opwarming van het noordpoolgebied neemt  het zee-ijs waarin de dieren bescherming zoeken sterk af. Nieuwe scheepvaartroutes tussen China en Rotterdam doorkruisen straks hun leefgebied. Dat moeten we in goede banen zien te leiden!

Poolwinter-expedities

De Icewhale Foundation gaat onderzoeksexpedities organiseren naar het onbekende voortplantingsgebied van de IJswalvis: het zee-ijs van de Noordpool in de donkere poolwinter. Waarom overwinteren de walvissen diep verscholen in het ijs? Wat betekent het snel veranderende klimaat voor het voortbestaan van deze imposante diersoort?
Met een speciaal ontworpen ijsschip gaan we op expeditie naar het overwinteringsgebied van de IJswalvissen dat vanwege de extreme omstandigheden – stormen, kruiend ijs en duisternis bij temperaturen van min 30° – nog nooit goed is onderzocht. Ook doen we multidisciplinair onderzoek naar klimaat en biodiversiteit, vervuiling en microplastics.
Het wordt een unieke serie Nederlandse ontdekkingsreizen, waar we iedereen intensief en rechtstreeks bij betrekken.

Icewhale Foundation

De Icewhale Foundation heeft twee doelen. Het in kaart brengen en het beschermen van het voortplantingsgebied van de IJswalvis. En multidisciplinair Arctisch onderzoek naar biodiversiteit en klimaat in de donkere poolwinter. Door multidisciplinair onderzoek kunnen een aantal key questions over het klimaat en de leefomgeving van de noordpool worden beantwoord. Deze kennis is essentieel voor het in goede banen leiden van economische en ecologische ontwikkelingen en de bescherming van het Noordpoolgebied.  Om het voortplantingsgebied van de IJswalvis te kunnen beschermen is er meer onderzoek nodig. De Icewhale Foundation wil kennis verzamelen over het leven van de IJswalvis en de factoren die daarop van invloed zijn. Hoe kwetsbaar is de soort voor de opwarming en toenemende scheepvaart en exploitatie van het Noordpoolgebied?
Daarnaast willen we de IJswalvis algemeen bekend maken bij het grote publiek, zodat iedereen zich kan verwonderen over deze bijzondere diersoort: the Icon of the Arctic.

CONTACT: info@icewhale.nl

 

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Zee

NIOZ

De Icewhale Foundation werkte samen met NIOZ, Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee.
NIOZ was opdrachtgever van de Icewhale Foundation voor de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek naar de IJswalvis-expedities met een speciaal ontworpen drijfijsvaartuig.