Drone Complier

Icewhale expeditions

De IJswalvis

Tussen het noordpoolijs leven kolossale dieren die we nog nauwelijks kennen: IJswalvissen van 100.000 kilo, die meer dan tweehonderd jaar oud kunnen worden. Midden in de donkere poolwinter zingen ze hun prachtige walvissongs.

We willen meer te weten komen over de IJswalvissen,
zeker nu de Noordpool snel verandert.

Steun de expedities en word ook ICEWHALER.

De IJswalvis

De IJswalvis of Groenlandse Walvis is de op een na grootste diersoort ter wereld. Imposante dieren die leven in het noordpoolijs.
De historische walvisvaart, in de 17e eeuw gedomineerd door Nederland, heeft de diersoort op de rand van uitsterven gebracht. Na de beëindiging van de industriële walvisjacht halverwege de vorige eeuw, neemt het aantal IJswalvissen weer langzaam toe. Door de opwarming van het noordpoolgebied neemt  het zee-ijs waarin de dieren bescherming zoeken sterk af. Nieuwe scheepvaartroutes tussen China en Rotterdam doorkruisen straks hun leefgebied. Dat moeten we in goede banen zien te leiden!

Poolwinter-expedities

De Icewhale Foundation gaat onderzoeksexpedities organiseren naar het onbekende voortplantingsgebied van de IJswalvis: het zee-ijs van de Noordpool in de donkere poolwinter. Waarom overwinteren de walvissen diep verscholen in het ijs? Wat betekent het snel veranderende klimaat voor het voortbestaan van deze imposante diersoort?
Met een speciaal ontworpen ijsschip gaan we op expeditie naar het overwinteringsgebied van de IJswalvissen dat vanwege de extreme omstandigheden – stormen, kruiend ijs en duisternis bij temperaturen van min 30° – nog nooit goed is onderzocht.
Het wordt een unieke serie Nederlandse ontdekkingsreizen, waar we iedereen intensief en rechtstreeks bij betrekken.

Icewhale Foundation

De Icewhale Foundation wil meer kennis verzamelen over het leven van de IJswalvis en de factoren die daarop van invloed zijn. We willen vooral te weten komen hoe kwetsbaar de soort is voor de opwarming en toenemende scheepvaart en exploitatie van het Noordpoolgebied .
Daarnaast willen we de IJswalvis algemeen bekend maken bij het grote publiek, zodat iedereen zich kan verwonderen over deze bijzondere diersoort: the Icon of the Arctic.

Comité van Aanbeveling

Louise Vet

Prof. dr. Louise Vet is directeur van het NIOO en nummer één van de duurzame Top 100 van Trouw:

Louise: “De opwarming van de Aarde gaat nergens zo snel als in het noordpoolgebied. Door de afname van het zee-ijs en de toenemende menselijke activiteiten komt de arctische natuur onder grote druk te staan. In hoeverre kunnen diersoorten als de Groenlandse Walvis zich aanpassen aan de veranderende leefomgeving? Hoe kunnen we de toekomst van deze dieren en hun leefomgeving veilig stellen? Om dat te weten te komen is onderzoek dringend noodzakelijk.
Ik steun daarom van harte het initiatief van de Icewhale Foundation om wetenschappelijke poolwinter-expedities te ondernemen naar het leefgebied van de Groenlandse Walvis, oftewel de IJswalvis. Onderzoek in dit ontoegankelijke gebied vormt een enorme uitdaging. Maar ik ben er van overtuigd dat de IJsnauten zullen slagen in hun missie, daarbij gesteund door het groeiende aantal mensen dat zich nauw betrokken voelt bij de duurzame ontwikkeling van natuur en klimaat op onze planeet.”