Drone Complier

Icewhale expeditions

De IJswalvis

Tussen het Noordpoolijs leven kolossale dieren die we nog nauwelijks kennen: IJswalvissen van 100.000 kilo, die meer dan tweehonderd jaar oud kunnen worden. Midden in de donkere poolwinter zingen ze hun prachtige walvissongs. We willen meer te weten komen over de IJswalvissen, zeker nu de Noordpool snel verandert. Ga mee op expeditie..

De IJswalvis

De IJswalvis of Groenlandse Walvis is de op een na grootste diersoort ter wereld. Imposante dieren die leven in het Noordpoolijs.
De historische walvisvaart, in de 17e eeuw gedomineerd door Nederland, heeft de diersoort op de rand van uitsterven gebracht. Na de beëindiging van de industriële walvisjacht halverwege de vorige eeuw, neemt het aantal IJswalvissen weer langzaam toe. Door de opwarming van het Noordpoolgebied wordt nu zijn biotoop bedreigd.

Poolwinter-expedities

De Icewhale Foundation gaat onderzoeksexpedities organiseren naar het bijzondere leefgebied van de IJswalvis: het zee-ijs van de Noordpool. Waarom overwinteren de walvissen diep verscholen in het ijs? Wat betekent het snel veranderende klimaat voor het voortbestaan van de soort? Met een speciaal drijfijsvaartuig gaan we uitgebreid op onderzoek, in het midden van de poolwinter, naar onbekend gebied.
Een unieke Nederlandse ontdekkingsreis.

Icewhale Foundation

De Icewhale Foundation wil meer kennis verzamelen over het leven van de IJswalvis en de factoren die daarop van invloed zijn. We willen vooral te weten komen hoe kwetsbaar de soort is voor de opwarming en toenemende scheepvaart en exploitatie van het Noordpoolgebied .
Daarnaast willen we de IJswalvis algemeen bekend maken bij het grote publiek, zodat iedereen zich kan verwonderen over deze bijzondere diersoort: the Icon of the Arctic.

directeur bedrijf

Partner WWF

Samen met het het Wereld Natuur Fonds verstevigt de Icewhale Foundation het contact met internationale icewhale-wetenschappers. Op het Arctic Biodiversity Congress in Finland in oktober 2018 hebben we een sessie georganiseerd om tot een goede afstemming te komen van het onderzoek naar de IJswalvissen. Belangrijke wetenschappers vanuit Noorwegen, Groenland, Denemarken, rusland en Duitsland zijn daarvoor uitgenodigd en gaan hun bijdrage leveren.