De Icewhale Foundation zet zich in voor de toekomst van de IJswalvis en het herstel van de Noordpool-natuur

Na eeuwen walvisjacht gaan we nu op expeditie om walvissen te beschermen voor het behoud van de biodiversiteit en het klimaat.
Draag nu bij aan de toekomst van de IJswalvis!

Bankgegevens:
Stichting Ice Whale Foundation
NL10 TRIO 0338 7336 55

Of doneer via:

 

Waarom is dit belangrijk?

Het in kaart brengen en het beschermen van het voortplantingsgebied van de IJswalvis:

 • Voor de walvisvaart bestond de populatie IJswalvissen tussen Spitsbergen en Groenland uit 50.000 dieren. Nederlanders zijn de grondleggers van de walvisvaart. Tijdens de walvisvaart zijn IJswalvissen bejaagd tot ze bijna uitgestorven waren. Daarvan is de populatie nooit hersteld, deze bestaat nu hooguit uit een paar honderd dieren.
 •  IJswalvissen zijn CO2 stofzuigers.  Uit recent onderzoek blijkt dat klimaatverandering kan worden beperkt door grote walvissen te beschermen omdat deze dieren grote hoeveelheden CO2 uit de atmosfeer halen.
 • IJswalvissen trekken in de donkere poolwinter diep het ijs in om zich voort te planten. Juist deze voortplantingsgebieden moeten ‘beschermde natuurgebieden’ worden. Maar dat kan nog niet omdat we nog niet eens weten waar die gebieden liggen! Daarvoor moeten we dringend op onderzoek.
 • IJswalvissen zijn kolossale zoogdieren van 100.000 kilo, het op een na grootste zoogdier op aarde. Ze kunnen 200 jaar oud worden! We weten te weinig van deze prachtige dieren om ze te kunnen beschermen.
 • Onderzoek naar hun leefwijze en leefomgeving is urgent omdat de IJswalvis gebonden is aan het noordpoolijs dat door klimaatverandering snel verdwijnt. Daardoor neemt niet alleen het leefgebied van de IJswalvissen af, maar door het smelten van het poolijs ontstaan ook nieuwe scheepvaartroutes langs de rand van het pakijs, dwars door het leefgebied van de IJswalvissen.
 • IJswalvissen zingen hun walvissongs. In de Framstraat tussen Spitsbergen en Groenland wordt door een hydrofoon gedurende de poolwinter 24 uur per dag walvissongs geregistreerd. Het vermoeden bestaat dat dit een voortplantingsgebied is, maar dat is nooit onderzocht. Doordat IJswalvissen communiceren met de meest complexe en gevarieerde diergeluiden die er op de wereld bestaan, zijn ze erg kwetsbaar voor verstoring door scheepslawaai.

Help ons om het voortplantingsgebied van de ijswalvis in kaart te brengen en te beschermen

Waarom multidisciplinair Arctisch onderzoek naar biodiversiteit en klimaat in de donkere poolwinter?

 • Door multidisciplinair onderzoek kunnen een aantal key questions over het klimaat en de leefomgeving van de noordpool worden beantwoord. Deze kennis is essentieel voor het in goede banen leiden van economische en ecologische ontwikkelingen en de bescherming van het Noordpoolgebied
 • Wij willen satellietobservaties en metingen van ijsdiktes valideren met metingen op locatie, zodat modellen over klimaat en poolijs beter worden.
 • Onderzoek naar onder meer algenbloei, ijsvorming, koolstof- en nutriënten-huishouding, e-DNA. Algenbloei is belangrijk voor de productie van zuurstof en de opname van Co2
 • Onderzoek naar vervuiling en microplastics op en onder het driftijs
 • De framstraat tussen Spitsbergen en Groenland is een witte vlek op de kaart, een onontgonnen gebied. Onderzoek van dit gebied in de poolwinter gaat nieuwe inzichten opleveren.

Onderzoek in poolgebieden heeft veelal plaats vanaf grote lawaaiige ijsbrekers. Wij willen het onderzoek doen vanaf het nog te bouwen innovatieve fluisterstille IJsschip NL. Op deze manier verzamelen wij kennis die niet op andere wijze verkregen kan worden over klimaat, biodiversiteit, vervuiling en de ijswalvissen.

DONEER >