Onze whitepaper over IJsschip-NL

De Icewhale Foundation zet zich in voor de toekomst van de IJswalvis en het herstel van de Noordpool-natuur. Na eeuwen walvisjacht gaan we nu op expeditie om walvissen te beschermen en onderzoek te doen naar biodiversiteit en klimaat. Dat onderzoek kan alleen worden gedaan vanaf een innovatief en fluisterstil onderzoeksschip, IJsschip NL. Uit de haalbaarheidsstudie is gebleken dat onderzoeksexpedities met IJsschip-NL veilig kunnen worden uitgevoerd.

De snelle opwarming van het noordpoolgebied stelt de internationale gemeenschap voor grote uitdagingen. Nederland is gebaat bij een duurzame ontwikkeling van klimaat, ecologie en economie rond de Noordpool. IJsschip-NL is een innovatief en betaalbaar onderzoeksplatform, ontworpen om kennis te verzamelen in de dynamische overgangszone van ijs naar zee. Met IJsschip NL kan de Icewhale Foundation kennis verzamelen die essentieel is voor duurzaam beleid en die niet op andere wijze kan worden verkregen.

Ijsschip NL - Icewhale foundation

Nederlandse presentie in het noordpoolgebied is zeer gewenst

De temperatuur van de noordpool stijgt meer dan twee keer zo snel als in de rest van de wereld. De effecten daarvan op weerpatronen, zeestromingen en zeespiegelrijzing zijn verstrekkend. Door het smelten van het poolijs raken ecosystemen ontregeld en dreigt een groot verlies aan biodiversiteit. Tegelijk opent de krimpende ijskap perspectieven voor scheepvaart, toerisme, visserij en de winning van grondstoffen.

De snelle metamorfose van de noordpool is voor Nederland, dat kwetsbaar is voor klimaatverandering maar profiteert van maritieme handel en exploratie, van grote maatschappelijke en economische betekenis. Veel landen investeren volop in Arctisch onderzoek en technologie en krijgen daarmee handvatten voor het toekomstig beheer van het noordpoolgebied. Nederland blijft hierin achter terwijl het vanwege zijn historische rol en zijn belangen bij een duurzame ontwikkeling mede de koers van de noordpool zou moeten bepalen. Om ook Nederlandse handen aan het stuur te krijgen is nadrukkelijke presentie in het noordpoolgebied onder eigen vlag een eerste vereiste.

IJsschip-NL met een missie

Op initiatief van de Icewhale Foundation, ondersteund door NWO, NIOZ, NML en TU Delft, heeft Conoship International een sterk en compact ijsschip ontworpen voor meerjarig, multidisciplinair Arctisch onderzoek naar biodiversiteit en klimaat. IJsschip-NL is specifiek toegerust voor langdurig verblijf in de dynamische randzone van het pakijs tijdens de donkere poolwinter. Door zijn compactheid en doordat IJsschip-NL geen ijsbreker is maar passieve ijsdrifts onderneemt, zijn de bouwkosten van dit schip, gecalculeerd op €6,2 miljoen, een factor 30 tot 40 lager dan van gangbare onderzoeksijsbrekers.

Het innovatieve onderzoeksconcept van IJsschip-NL lijkt op dat van een bemand ruimtestation. Een zeskoppige bemanning verblijft enkele maanden achtereen op het schip in de randzone van het poolijs en voert een multidisciplinair meetprogramma uit van waarnemingen, metingen, monsternames en analyses. De bemanning van IJsschip-NL wordt 24/7 ondersteund door het Mission Control.

Mission Control  Team vanaf een Nederlands walstation

Het meetprogramma wordt uitgevoerd in samenwerking met wetenschappelijke instituten en het bedrijfsleven. Via recent
ontwikkelde breedband-satellietverbindingen worden doorlopend en rechtstreeks data uitgewisseld tussen schip en walstation. Door de continue live-verbinding
neemt ook het Nederlandse publiek direct en real-time deel aan de observaties en ontdekkingen vanaf het ijsschip.

IJsschip-NL: ijzersterk, innovatief en multifunctioneel

In 2018 heeft de Icewhale Foundation een programma van eisen geformuleerd waaraan een ‘ideaal’ ijsschip voor onderzoek in de poolwinter aan de randzone van het poolijs zou moeten voldoen. Dankzij een subsidie van NWO en met medewerking van het NIOZ hebben de TU Delft en Conoship International vervolgens een uniek, innovatief ijsschip ontworpen.

  • IJsschip-NL is zelfvoorzienend gedurende een verblijf van vijf maanden achtereen in de dynamische grenszone van het pakijs gedurende de donkere, koude poolwinter.
  • Het schip is geen ijsbreker. Eenmaal in het pakijs moet het schip geluidsarm, zonder verstoring passief meebewegen met het driftijs.
  • Het schip moet de meest extreme omstandigheden veilig kunnen doorstaan: winterstormen en kruiende ijsmassa’s bij temperaturen van 30 graden onder nul.
  • Het schip moet toegerust zijn voor multidisciplinair onderzoek. Daarvoor moet het ruimte bieden aan twee tot vier modulaire labcontainers van wetenschappelijke instituten als KNMI, NIOZ en TNO.
  • Essentieel is de aanwezigheid van een ‘moonpool’, een schacht door de bodem van het schip, waardoor onder vrijwel alle omstandigheden vanuit het beschutte ruim onderzoeksapparatuur in zee kan worden neergelaten.
  • Het schip moet uitgerust zijn met ‘state of the art’ breedband-satellietverbindingen voor een continue, directe live-verbinding met Nederland.
  • Het schip moet niet groter zijn dan strikt noodzakelijk (max. 500 GT) en leefruimte bieden aan zes bemanningsleden. Dat is het minimum aantal waarmee alle noodzakelijke functies de klok rond kunnen worden uitgevoerd.
  • De bouw van het schip kost maximaal circa 6 miljoen euro. IJsschip-NL voldoet aan alle geformuleerde uitgangspunten. Uit de haalbaarheidsstudie is gebleken dat onderzoeksexpedities met IJsschip-NL veilig kunnen worden uitgevoerd.

Lees hier de volledige whitepaper over IJsschip-NL

 

IJsschip NL in het IJS