De Foundation kan deze doelen alleen realiseren wanneer heel veel mensen en organisaties daarbij helpen. Wetenschappers, bedrijven, overheden, ngo’s… en natuurlijk, niet in het minst, uzelf!

Hoeveel IJswalvissen zijn er eigenlijk en in welk gebied komen ze voor? Op welke wijze zijn ze afhankelijk van het drijfijs? Welke factoren bepalen hun leefwijze en verspreiding en wat is de invloed van de IJswalvissen zelf op hun omgeving? Hoe kwetsbaar is de soort voor de opwarming van de Noordpool, voor verontreiniging en vooral ook voor geluidsverstoring door toenemende scheepvaart?
Met de verkregen kennis kunnen we de soort beter beschermen, bijvoorbeeld door het instellen van MPA’s (Marine Protected Areas).

De IJswalvis is bij uitstek illustratief voor het effect van ‘global warming’ door de directe relatie tussen het voortbestaan van de soort en het voortbestaan van het Noordpoolijs.
Iedereen moet zich kunnen verwonderen over deze uitzonderlijke diersoort.

 

Bestuur:

 • Herman Sips
 • Jolande de Jonge
 • Erik van de Linde
 • Dick Veen

Bureau Icewhale Foundation:

 • Elske Rotshuizen

Strategisch Adviseur:

 • Cees van de Guchte

Wetenschappelijke Adviesraad:

 • prof. dr. Gert-Jan Reichart (NIOZ)
 • dr. Richard Bintanja (RUG/KNMI)
 • prof. dr. Per Palsbøll (RUG)
 • prof. dr. Tinka Murk (WUR)
 • dr. Hans Slabbekoorn (LU)
 • em. prof. dr. Louwrens Hacquebord (kandidaat)

Aanbevelingscomité: