Hoeveel IJswalvissen zijn er eigenlijk en in welk gebied komen ze voor? Waarom trekken de dieren in het midden van de donkere poolwinter diep het ijs in en zingen ze daar 24 uur per dag een enorme variatie aan walvissongs? Zoeken ze elkaar op in ijswakken om te paren en zich voort te planten? Hebben ze het zee-ijs nodig voor hun voorbestaan? En wat gebeurt er dan met deze dieren als het noordpoolijs steeds verder afsmelt? Hoe kwetsbaar is de soort voor de opwarming van de Noordpool, voor verontreiniging en vooral ook voor geluidsverstoring door toenemende scheepvaart?

De Icewhale Foundation wil de kennis van de leefwijze en het leefgebied van de IJswalvis vergroten door het organiseren van een serie wetenschappelijke poolwinter-expedities. Met de verkregen kennis kunnen we de soort beter beschermen, bijvoorbeeld door het instellen van MPA’s (Marine Protected Areas).

De IJswalvis is ondanks zijn bijzondere eigenschappen (dieren van 100.000 kilo die meer dan 200 jaar kunnen worden) nog  zeer weinig bekend, zowel voor de wetenschap als bij het publiek. Waarom kent iedereen de Orca en de IJsbeer en vrijwel niemand de Groenlandse walvis oftewel IJswalvis? Waarschijnlijk komt dat door zijn verborgen leefwijze in een gebied dat wegens de barre omstandigheden zeer moeilijk toegankelijk is. Al helemaal in de poolwinter.
Toch is het de hoogste tijd dat iedereen kennis maakt met deze bijzondere diersoort. De IJswalvis is illustratief voor het effect van ‘global warming’ door de directe relatie tussen het voortbestaan van de soort en het voortbestaan van het Noordpoolijs. Een betere graadmeter voor het behalen van onze klimaatdoelstellingen is haast niet denkbaar!

De Icewhale Foundation is een particulier initiatief en is opgericht door een paar even enthousiaste als bezorgde biologen.

Bestuur*:

  • Herman Sips (voorzitter)
  • Dick Veen (secretaris)
  • Melvin Redeker (penningmeester)

* Per 30 mei 2020 hebben Jolande de Jonge en Erik van de Linde na drie jaren van enthousiaste inzet hun bestuursfunctie beëindigd. Daarnaast is Cees van de Guchte niet langer onze strategisch adviseur. Het huidige  bestuur weet dat zij altijd een beroep op hen kan blijven doen.

Wetenschappelijke Adviesraad:

  • prof. dr. Gert-Jan Reichart (NIOZ)
  • dr. Richard Bintanja (RUG/KNMI)
  • prof. dr. Per Palsbøll (RUG)
  • prof. dr. Tinka Murk (WUR)
  • dr. Hans Slabbekoorn (LU)
  • em. prof. dr. Louwrens Hacquebord (RUG)

Aanbevelingscomité:

Steun de expedities en word ICEWHALER

Samen met onze ICEWHALERS willen we ervoor zorgen dat de IJswalvis algemeen bekend wordt en uitgroeit tot “Icon of the Arctic”. De expedities willen we laten financieren door een combinatie van overheid, bedrijfsleven en goede-doelenfondsen. Daarnaast zoeken we via crowdfunding een zo groot maatschappelijk draagvlak.
Steun de IJswalvis Poolwinter expedities door ook ICEWHALER te worden. U kunt uw bijdrage hier doneren:
  DONEER  

Wij garanderen u dat uw bijdrage goed wordt besteed. In onze beleidsplan en jaarverslag verantwoorden wij ons werk en onze uitgaven.
De “Stichting Ice Whale Foundation” is een ANBI-geregistreerde organisatie, dus goedgekeurd als een organisatie ten behoeve van het algemeen nut zonder winstoogmerk.

Wanneer je je aanmeldt op info@icewhale.nl ontvang je ook de nieuwsbrieven die we gaan uitgeven over de voortgang van de expedities.

Herman Sips,
Stichting Icewhale Foundation