Hoeveel IJswalvissen zijn er eigenlijk en in welk gebied komen ze voor? Waarom trekken de dieren in het midden van de donkere poolwinter diep het ijs in en zingen ze daar 24 uur per dag een enorme variatie aan walvissongs? Zoeken ze elkaar op in ijswakken om te paren en zich voort te planten? Hebben ze het zee-ijs nodig voor hun voorbestaan? En wat gebeurt er dan met deze dieren als het noordpoolijs steeds verder afsmelt? Hoe kwetsbaar is de soort voor de opwarming van de Noordpool, voor verontreiniging en vooral ook voor geluidsverstoring door toenemende scheepvaart?

De Icewhale Foundation wil het voorplantingsgebied van de IJswalvis in kaart brengen en beschermen. Om dat te realiseren is er meer kennis nodig over de leefwijze en het leefgebied van de IJswalvis. We organiseren daarvoor een  serie wetenschappelijke poolwinter-expedities. Met de verkregen kennis kunnen we de soort beter beschermen, bijvoorbeeld door het instellen van MPA’s (Marine Protected Areas).

De IJswalvis is ondanks zijn bijzondere eigenschappen (dieren van 100.000 kilo die meer dan 200 jaar kunnen worden) nog  zeer weinig bekend, zowel voor de wetenschap als bij het publiek. Waarom kent iedereen de Orca en de IJsbeer en vrijwel niemand de Groenlandse walvis oftewel IJswalvis? Waarschijnlijk komt dat door zijn verborgen leefwijze in een gebied dat wegens de barre omstandigheden zeer moeilijk toegankelijk is. Al helemaal in de poolwinter.
Toch is het de hoogste tijd dat iedereen kennis maakt met deze bijzondere diersoort. De IJswalvis is illustratief voor het effect van ‘global warming’ door de directe relatie tussen het voortbestaan van de soort en het voortbestaan van het Noordpoolijs. Een betere graadmeter voor het behalen van onze klimaatdoelstellingen is haast niet denkbaar! Met ons onderzoek willen we de kennis over de IJswalvis vergroten en deze algemeen bekend maken: de IJswalvis als ‘Icoon van het Noordpoolijs’ en ‘Boegbeeld van Klimaatbehoud’.

Door multidisciplinair arctisch onderzoek in de poolwinter kunnen een aantal key questions over het klimaat en de leefomgeving van de noordpool worden beantwoord. Deze kennis is essentieel voor het in goede banen leiden van economische en ecologische ontwikkelingen en de bescherming van het Noordpoolgebied.

De Icewhale Foundation is een particulier initiatief en is opgericht door een paar even enthousiaste als bezorgde biologen.

Bestuur:

  • Herman Sips (voorzitter)
  • Dick Veen (secretaris)
  • Chaterina Hollenga (penningmeester)
  • Melvin Redeker

Naast het bestuur had de Icewhale Foundation een wetenschappelijke adviesraad en een comité van aanbeveling.

Beleidsplan en jaarverslagen