Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Zee

NIOZ

De Icewhale Foundation werkte samen met NIOZ, Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee.
NIOZ was opdrachtgever van de Icewhale Foundation voor de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek naar de IJswalvis-expedities met een speciaal ontworpen drijfijsvaartuig.

Wereld Natuur Fonds

WWF

Samen met het het Wereld Natuur Fonds verstevigde de Icewhale Foundation het contact met internationale icewhale-wetenschappers. Op het Arctic Biodiversity Congress in Finland in oktober 2018 hebben we een sessie georganiseerd om tot een goede afstemming te komen van het onderzoek naar de IJswalvissen. Belangrijke wetenschappers vanuit Noorwegen, Groenland, Denemarken, Rusland en Duitsland leverden daarvoor een bijdrage.