Comité van Aanbeveling

Louise Vet

Prof. dr. Louise Vet is voormailig directeur van het NIOO en in 2019 uitgeroepen als nummer één van de duurzame Top 100 van Trouw:

Louise: “De opwarming van de Aarde gaat nergens zo snel als in het noordpoolgebied. Door de afname van het zee-ijs en de toenemende menselijke activiteiten komt de arctische natuur onder grote druk te staan. In hoeverre kunnen diersoorten als de Groenlandse Walvis zich aanpassen aan de veranderende leefomgeving? Hoe kunnen we de toekomst van deze dieren en hun leefomgeving veilig stellen? Om dat te weten te komen is onderzoek dringend noodzakelijk.
Ik steun daarom van harte het initiatief van de Icewhale Foundation om wetenschappelijke poolwinter-expedities te ondernemen naar het leefgebied van de Groenlandse Walvis, oftewel de IJswalvis. Onderzoek in dit ontoegankelijke gebied vormt een enorme uitdaging. Maar ik ben er van overtuigd dat de IJsnauten zullen slagen in hun missie, daarbij gesteund door het groeiende aantal mensen dat zich nauw betrokken voelt bij de duurzame ontwikkeling van natuur en klimaat op onze planeet.”

Comité van Aanbeveling

Pavel Kabat

Prof. dr. Pavel  Kabat is hoogleraar aardsysteemkunde en klimaatstudies aan de Wageningen Universiteit (WUR) en directeur onderzoek van de World Meteorological Organisation (WMO).

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Zee

NIOZ

De Icewhale Foundation werkt samen met NIOZ, Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee.
NIOZ is opdrachtgever van de Icewhale Foundation voor de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek naar de IJswalvis-expedities met een speciaal ontworpen drijfijsvaartuig.

Wereld Natuur Fonds

WWF

Samen met het het Wereld Natuur Fonds verstevigt de Icewhale Foundation het contact met internationale icewhale-wetenschappers. Op het Arctic Biodiversity Congress in Finland in oktober 2018 hebben we een sessie georganiseerd om tot een goede afstemming te komen van het onderzoek naar de IJswalvissen. Belangrijke wetenschappers vanuit Noorwegen, Groenland, Denemarken, Rusland en Duitsland zijn daarvoor uitgenodigd en gaan hun bijdrage leveren.