IJswalvissen beschermen voor het klimaat

Eind 2019 publiceerde het Internationaal Monetair Fonds een spraakmakend artikel waarin werd gesteld dat klimaatverandering kan worden beperkt door grote walvissen te beschermen omdat deze dieren CO2 uit de atmosfeer halen (Chami et al, 2019).

Het IMF-artikel is gelukkig ook opgepakt door landelijk dagbladen. “Walvissen blijken enorme CO2-stofzuigers” en “Walvis, als reddende engel voor klimaatverandering” kopten respectievelijk het Algemeen Dagblad en Het Parool.

Herstellen van walvispopulaties kan doorbraak kan betekenen in de strijd tegen klimaatverandering volgens IMF

Walvissen kunnen veel beter CO2 uit de atmosfeer halen dan bomen. Door te eten in de diepte en aan het zeeoppervlak hun mest uit te scheiden geven walvissen de algengroei een enorme boost. Net zoals bomen halen algen (plantaardig plankton) Co2 uit de lucht. Een deel van die extra algengroei zinkt samen met de daarin vastgelegde CO2 naar de diepzee en blijft daar voor eeuwen opgeslagen. Topeconomen van het IMF hebben berekend dat herstel van walvispopulaties vergelijkbaar is met de aanplant van miljoenen bomen.  Indien het aantal grote walvissen zou herstellen van het tegenwoordige aantal van wereldwijd circa 1,7 miljoen naar het oorspronkelijke aantal van 5 miljoen van voor de walvisvaart, zal daarmee jaarlijks 1,7 miljard ton aan CO2 uit de atmosfeer worden verwijderd.

De jaarlijkse uitstoot in de atmosfeer door fossiele brandstoffen bedraagt 34 miljard ton CO2 waarvan de helft in de atmosfeer blijft en de andere helft wordt opgenomen in bodems en oceanen. Dit betekent dat een volledig herstelde walvispopulatie kan compenseren voor 10% van de door mensen veroorzaakte CO2-toename in de atmosfeer.

De IJswalvis tegen klimaatverandering

De populatie IJswalvissen (Groenlandse walvis; Balaena mysticetus) bij Spitsbergen-Groenland is door de walvisjacht gereduceerd van meer dan 50.000 dieren aan het begin van de 17e eeuw tot hooguit een paar honderd nu. Wanneer IJswalvissen evenredig bijdragen aan het vastleggen van CO2 uit de atmosfeer als ‘gemiddelde’ grote walvissen zal een volledig herstel van de Spitsbergen-populatie zorgen voor verwijdering van jaarlijks 25 miljoen ton CO2. Door zijn bijzondere eetgedrag en zijn enorme massa van 100.000 kilo is juist de IJswalvis, oftewel de Groenlandse walvis, een potentiële klimaathersteller van formaat.

Het onderzoek van de Icewhale Foundation naar de leefwijze en het foerageergedrag van de IJswalvis in de Fram straat kan uitsluitsel geven over het belang van IJswalvissen voor het ontstaan van de grote planktonbloeien in het voorjaar en daarmee de vastlegging van extra CO2. Indien blijkt dat IJswalvissen hierin een belangrijke rol spelen vormt dit een extra reden om deze walvispopulatie te beschermen, bijvoorbeeld door het inrichten van een ‘marine protected area’.

IJsschip NL

IJsschip NL is ontworpen voor onderzoek bij Groenland-Spitsbergen in het nagenoeg ontoegankelijke grensgebied van het pakijs, de ‘marginal ice zone’. Dit is het leef- en voortplantingsgebied van door de walvisjacht uitgedunde populatie IJswalvissen.

Word Icewhaler

De Icewhale Foundation zet zich in voor de toekomst van de IJswalvis. Herstel van de Noordpool-natuur is ook van groot belang voor het afremmen van klimaatverandering. Na eeuwen walvisjacht gaan we nu op expeditie om walvissen te beschermen. Draag bij aan de toekomst van de IJswalvis en onze planeet. Word ICEWHALER!

DONEER

Hier lees je de IMF publicatie Nature’s Solution to Climate change