Conoship International, in samenwerking met NIOZ, TU Delft en Icewhale Foundation, heeft de Haalbaarheidsstudie en het Basic Design van het drijfijsvaartuig MARVEL voor een groot afgerond.

De studie verloopt voorspoedig en het scheepsontwerp ziet er veelbelovend uit.
Zie ook de pagina Poolwinter-expedities voor een impressie van het ontwerp.