Conoship International, in samenwerking met NIOZ, TU Delft en Icewhale Foundation, heeft de Haalbaarheidsstudie en het Basic Design van het drijfijsvaartuig MARVEL nagenoeg afgerond.

Zie de pagina Poolwinter-expedities voor een impressie van het ontwerp.